CareOffice, specialist in administratieve ondersteuning bij al uw zorgzaken.

Onze medewerkers hebben een ruime en brede kennis van de zorgsector waaronder gehandicaptenzorg, ouderenzorg, verpleeg(t)huiszorg, intensieve thuiszorg en huishoudelijke verzorging. Door deze kennis zijn we in staat u goed te adviseren en te ondersteunen bij al het ‘papierwerk’ wat de zorg voor uzelf of naaste met zich meebrengt.


Zo kunnen wij u onder andere met het volgende van dienst zijn:

  • betaling van de nota’s
  • beheer budget
  • verantwoording naar zorgkantoor
  • aangifte bij belastingdienst
  • opstellen overeenkomst met zorgverlener
  • aanvraag van een PGB
  • vinden van gekwalificeerde hulpverleners

Zorg nodig?

Dog TemplateHet kan gebeuren dat u niet meer voldoende voor uzelf of voor uw partner, ouder of kind kunt zorgen.

Bijvoorbeeld omdat er door een aandoening of een lichamelijke, geestelijke of verstandelijke beperking hulp en zorg nodig is.AWBZ

Vanuit de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) kunt u in aanmerking komen voor die noodzakelijke zorg en ondersteuning.
Wanneer u zich verzekert heeft bij de Zorgverzekering wordt u automatisch ingeschreven voor de AWBZ.
Het gaat hierbij om de zorgsoorten; persoonlijke verzorging, verpleging, ondersteunende begeleiding, activerende begeleiding en tijdelijk verblijf.

WMO
Met de invoering van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning is uw Gemeente verantwoordelijk geworden voor de huishoudelijke verzorging en kunt u een aanvraag hiervoor indienen bij het zorgloket van uw gemeente.